BlackBerry Torch 9810 - Zapisywanie slajdu

background image

Zapisywanie slajdu

1.

Podczas wyświetlania prezentacji w widoku slajdu naciśnij klawisz

> Zapisz slajd.

2.

Wpisz nazwę pliku.

3.

Kliknij Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Pliki i załączniki

147