BlackBerry Torch 9810 - Zmiana rozmiaru kolumny

background image

Zmiana rozmiaru kolumny

W arkuszu kalkulacyjnym wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zmienić rozmiar kolumny, kliknij etykietę tej kolumny. Kliknij rozmiar.
• Aby wyświetlić całą zawartość kolumny, kliknij etykietę tej kolumny. Kliknij opcję Dopasuj.
• Aby zmienić rozmiar wszystkich kolumn w arkuszu kalkulacyjnym, kliknij etykietę niezaznaczonej kolumny w lewym

górnym rogu arkusza kalkulacyjnego. Kliknij rozmiar.

• Aby zmienić rozmiar kolumn dla wszystkich arkuszy kalkulacyjnych, naciśnij klawisz

> Opcje. Zmień ustawienia

w polu Szerokość kolumny. Naciśnij klawisz

> Zapisz.