BlackBerry Torch 9810 - Na slajdzie wyświetlany jest znak zapytania

background image

Na slajdzie wyświetlany jest znak zapytania

Znak zapytania jest wyświetlany na slajdzie, który nie został pobrany przez smartfon BlackBerry.

1. Aby pobrać ten slajd, zaznacz go.
2. Naciśnij klawisz

> Pobierz.

Podręcznik użytkownika

Pliki i załączniki

148