BlackBerry Torch 9810 - Dostępne polecenia głosowe

background image

Dostępne polecenia głosowe

Polecenie głosowe

Opis

„Zadzwoń <nazwa kontaktu lub numer telefonu>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby nawiązać połączenie.

Aby wykonać tę czynność przy użyciu urządzenia

obsługującego technologię Bluetooth

®

, np.

samochodowego zestawu głośnomówiącego lub słuchawek

bezprzewodowych, sparowane połączone urządzenie

obsługujące technologię Bluetooth musi obsługiwać tę

funkcję, a technologia Bluetooth musi być włączona. Przy

użyciu poleceń głosowych nie można wykonywać połączeń

alarmowych.

„Zadzwoń<nazwa kontaktu> <rodzaj numeru telefonu>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby nawiązać połączenie

z konkretnym numerem telefonu kontaktu znajdującego się

na twojej liście kontaktów. Przykładowo, jeżeli kontakt ma

służbowy numer telefonu oraz numer telefonu

komórkowego, możesz powiedzieć „Zadzwoń <nazwa

kontaktu> praca”, aby nawiązać połączenie ze służbowym

numerem telefonu.

„Zadzwoń wewnętrzny <numer wewnętrzny>”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby wybrać numer

wewnętrzny. Aby wykonać tę czynność, musisz ustawić

opcje dla numerów wewnętrznych. Numery wewnętrzne

można wybierać tylko wewnątrz firmy.

„Sprawdź mój numer telefonu”

Jeżeli ze smartfonem BlackBerry powiązanych jest kilka

numerów telefonów, wypowiedz to polecenie głosowe, aby

sprawdzić aktywny numer telefonu.

„Sprawdź siła sygnału”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić siłę

sygnału sieci bezprzewodowej.

„Sprawdź sieć”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić, do jakiej

sieci bezprzewodowej jest podłączony smartfon.

„Sprawdź bateria”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby sprawdzić poziom

naładowania baterii.

„Powtórz”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby powtórzyć ostatnią

podpowiedź głosową.

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

93

background image

Polecenie głosowe

Opis

„Skasuj”

Wypowiedz to polecenie głosowe, aby zamknąć aplikację

wybierania głosowego.

Informacje pokrewne

Ustawianie opcji dla numerów wewnętrznych,

77