BlackBerry Torch 9810 - Poprawa rozpoznawania głosu

background image

Poprawa rozpoznawania głosu

Można poprawić funkcję rozpoznawania głosu, wypowiadając serię krótkich komend składających się z określonych liczb i
słów.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

92

background image

2.

Kliknij Zarządzanie połączeniami > Wybieranie głosowe.

3.

W sekcji Dopasowanie głosu kliknij Start.

4.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.