BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych

background image

Wyłączanie list wyboru dla poleceń głosowych

Jeśli smartfon BlackBerry rozpozna więcej niż jedną pozycję pasującą do polecenia głosowego, przedstawi listę pasujących
wyników lub listę wyboru. Listy wyboru można wyłączyć, a smartfon będzie zawsze wybierać pozycję o najwyższym stopniu
zgodności i automatycznie wybierze odpowiedni numer.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zarządzanie połączeniami > Wybieranie głosowe.

3.

W polu Listy wyboru wybierz opcję Zawsze wyłączone.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

94