BlackBerry Torch 9810 - Zmiana opcji podpowiedzi głosowych

background image

Zmiana opcji podpowiedzi głosowych

Po wypowiedzeniu polecenia głosowego możesz otrzymać podpowiedź głosową proszącą o dalsze informacje lub
wyjaśnienie. Podpowiedzi głosowe mogą też odczytać instrukcje widoczne na ekranie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zarządzanie połączeniami > Wybieranie głosowe.
• Aby wyłączyć podpowiedzi głosowe, zmień wartość pola Podpowiedzi dźwiękowe na Bez podpowiedzi.
• Aby włączyć podpowiedzi głosowe, zmień wartość pola Podpowiedzi dźwiękowe na Podstawowe podpowiedzi.
• Aby włączyć podpowiedzi głosowe i odczytywanie instrukcji widocznych na ekranie, zmień wartość pola

Podpowiedzi dźwiękowe na Szczegółowe podpowiedzi.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.