BlackBerry Torch 9810 - Mój smartfon nie rozpoznaje imion i nazwisk ani numerów w poleceniach głosowych

background image

Mój smartfon nie rozpoznaje imion i nazwisk ani

numerów w poleceniach głosowych

Spróbuj wykonać następujące czynności:
• Wypowiedz imię i nazwisko żądanej osoby kontaktowej.
• Przeprowadź procedurę poprawy głosowego rozpoznawania numerów.

Podręcznik użytkownika

Polecenia głosowe

95