BlackBerry Torch 9810 - Dane Push przeglądarki — informacje

background image

Dane Push przeglądarki — informacje

Funkcja Push dostępna w przeglądarce ma na celu wysyłanie informacji z aplikacji internetowej do smartfonu BlackBerry,

gdy tylko informacje te stają się dostępne. Na przykład można pobierać aktualizacje informacji o pogodzie, notowania

giełdowe lub wiadomości. W chwili odebrania przez smartfon nowych informacji w aplikacji wiadomości pojawi się nowy

komunikat funkcji Push lub na ekranie głównym zmieni się ikona informująca, że dostępna jest nowa informacja. Aplikacja

internetowa może również wysyłać zaktualizowane informacje do pamięci podręcznej przeglądarki bez informowania

użytkownika. W takim przypadku informacje pozostają dostępne nawet w okresie, gdy smartfon nie ma połączenia z siecią

bezprzewodową. Aplikacje WWW, które korzystają z danych Push przeglądarki, automatycznie wysyłają aktualizacje do

smartfonu, o ile ich nie wyłączysz.
Smartfon obsługuje różne rodzaje danych Push wysyłanych z przeglądarki. Wiadomości o pobieraniu i możliwości pobrania

usług zawierają zaktualizowane informacje. Inne wiadomości Push przeglądarki to m.in. wiadomości wysyłane do pamięci

podręcznej przeglądarki.