BlackBerry Torch 9810 - Opcje danych Push przeglądarki

background image

Opcje danych Push przeglądarki

Opcja

Opis

Przetwarzaj MDS

Określ, czy smartfon BlackBerry powinien akceptować wiadomości Push przeglądarki od

serwera BlackBerry Enterprise Server lub usługi BlackBerry Internet Service.

Hosty MDS

Zdecyduj, czy smartfon będzie akceptował wiadomości Push ze wszystkich serwerów

BlackBerry Enterprise Server lub usług BlackBerry.

Przetwarzaj SMSC

Zdecyduj, czy smartfon będzie akceptował wiadomości Push oparte o wiadomości SMS.

Hosty SMSC

Zdecyduj, z których hostów SMSC smartfon będzie akceptował wiadomości Push

przeglądarki. Aby akceptować wiadomości Push przeglądarki z określonego hosta SMSC,

wpisz numer telefonu hosta SMSC.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

187

background image

Opcja

Opis

Przetwarzaj IP

Zdecyduj, czy smartfon będzie akceptował wiadomości Push przeglądarki wysyłane przez

aplikacje internetowe za pośrednictwem bramki WAP.

Hosty IP

Zdecyduj, z których bramek WAP smartfon będzie akceptował wiadomości Push przeglądarki.

Aby akceptować wiadomości Push przeglądarki z określonego hosta IP, wpisz adres IP bramki

WAP.