BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie funkcji Push przeglądarki

background image

Wyłączanie funkcji Push przeglądarki

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Dane Push przeglądarki.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz operacje na danych Push.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.