BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie wyszukiwarki z witryny

background image

Dodawanie wyszukiwarki z witryny,

182

Dodawanie wyszukiwarki z witryny

Możesz spróbować dodać wyszukiwarkę, jeśli wyszukiwarka, którą chcesz zastosować, nie figuruje na liście możliwości
podczas zmiany wyszukiwarki domyślnej.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
• Aby dodać wyszukiwarkę z łącza na stronie witryny, przejdź do tej witryny. Kliknij łącze. Kliknij przycisk Dodaj.
• Aby dodać wyszukiwarkę z witryny, która nie podaje łącza, naciśnij klawisz

. Jeśli w menu pojawi się opcja Nowa

wyszukiwarka, kliknij opcje Nowa wyszukiwarka > Dodaj. Jeśli w menu brak opcji Nowa wyszukiwarka, oznacza to, że

witryna nie obsługuje tej funkcji.