BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie kodowania znaków dla wszystkich stron WWW

background image

Ustawianie kodowania znaków dla wszystkich stron WWW

Domyślnie w smartfonie BlackBerry automatycznie wybierany jest optymalny tryb kodowania stron WWW.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Materiały internetowe zmień ustawienia pola Domyślne kodowanie tekstu.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

182