BlackBerry Torch 9810 - Włączenie geolokacji w przeglądarce

background image

Włączenie geolokacji w przeglądarce

Jeśli włączysz geolokację w przeglądarce, niektóre witryny WWW będą mogły określić twoje przybliżone położenie.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Prywatność i bezpieczeństwo zaznacz pole wyboru Włącz geolokację.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

184

background image

Po odwiedzeniu strony internetowej, która żąda informacji o twojej lokalizacji, wyświetlone zostanie pole dialogowe. Po
wybraniu pola dialogowego Nie pytaj ponownie o tę witrynę strona oraz zezwolenia, które dla niej ustawiono, zostaną
zapisane w Uprawnieniach geolokalizacji w opcjach przeglądarki.