BlackBerry Torch 9810 - Wyłączenie obsługi języka JavaScript

background image

Wyłączenie obsługi języka JavaScript

Język JavaScript używany jest przez niektóre strony WWW, aby zapewnić funkcje interaktywne, takie jak menu i dźwięki.
Jeśli nie chcesz, aby przeglądarka zapewniała obsługę funkcji JavaScript, możesz wyłączyć obsługę języka JavaScript.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Materiały internetowe, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz JavaScript.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.