BlackBerry Torch 9810 - Wyłączenie plików cookie w przeglądarce

background image

Wyłączenie plików cookie w przeglądarce

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Prywatność i bezpieczeństwo usuń zaznaczenie pola wyboru Akceptuj pliki cookie.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.