BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie monitu przed zamknięciem przeglądarki lub strumieniowym przesyłaniem mediów z Internetu

background image

Wyświetlanie monitu przed zamknięciem przeglądarki lub

strumieniowym przesyłaniem mediów z Internetu

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W sekcji Ogólne, w polu Monituj przed, wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby otrzymać monit potwierdzający, że chcesz zamknąć przeglądarkę, gdy otwartych jest wiele kart, zaznacz pole

wyboru Zamykanie kart przy wychodzeniu.

• Aby otrzymać monit potwierdzający, że chcesz zamknąć przeglądarkę po naciśnięciu klawisza

, zaznacz

pole wyboru Zamykanie przeglądarki przy naciśnięciu Escape.

• Aby otrzymać monit przed użyciem przez smartfon BlackBerry portalu przeglądania dostawcy usług

bezprzewodowych do strumieniowego przesyłania mediów z Internetu, zaznacz pole wyboru Przełączanie na sieć

operatora dla mediów strumieniowych.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.