BlackBerry Torch 9810 - Zatrzymanie blokowania okien wyskakujących na stronach WWW

background image

Zatrzymanie blokowania okien wyskakujących na stronach WWW

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Materiały internetowe usuń zaznaczenie pola wyboru Blokuj wyskakujące okienka.