BlackBerry Torch 9810 - Zatrzymanie wczytywania obrazów lub odtwarzania osadzonych plików multimedialnych na stronach WWW

background image

Zatrzymanie wczytywania obrazów lub odtwarzania osadzonych plików

multimedialnych na stronach WWW

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Materiały internetowe wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zatrzymać wczytywanie obrazów na stronach WWW, usuń zaznaczenie pola wyboru Ładuj obrazy.
• Aby zatrzymać odtwarzanie osadzonych plików multimedialnych na stronach WWW, usuń zaznaczenie pola

wyboru Włącz obsługę osadzonych plików multimedialnych.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.