BlackBerry Torch 9810 - Zmiana rozmiaru czcionki dla tekstu na stronach WWW

background image

Zmiana rozmiaru czcionki dla tekstu na stronach WWW

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

181

background image

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Materiały internetowe zmień wartość pola Domyślny rozmiar czcionki.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.