BlackBerry Torch 9810 - Zmiana strony głównej lub strony startowej przeglądarki

background image

Zmiana strony głównej lub strony startowej przeglądarki

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W części Ogólne wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zmienić stronę główną przeglądarki, w polu Strona główna wpisz adres WWW.
• Aby użyć strony głównej przeglądarki jako strony startowej wyświetlanej przy pierwszym uruchomieniu

przeglądarki, zmień pole Strona startowa na Strona główna.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.