BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie łącza lub obrazu ze strony WWW

background image

Wysyłanie łącza lub obrazu ze strony WWW

1.

Po otwarciu strony WWW zatrzymaj albo zaznacz łącze lub obraz.

2.

Naciśnij klawisz

> Wyślij łącze lub Wyślij łącze do obrazu.

3.

Zaznacz żądany typ wiadomości.

Aby wrócić do okna przeglądarki po wysłaniu wiadomości, naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

179