BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie adresu WWW, łącza lub obrazu

background image

Wysyłanie adresu WWW, łącza lub obrazu

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.
• Aby wysłać adres WWW strony, która znajduje się na folderze zakładek lub w historii przeglądarki, zaznacz daną

stronę.

• Aby wysłać inny adres WWW, przejdź do danej strony WWW.
• Aby wysłać łącze lub obraz ze strony WWW, zaznacz łącze lub obraz.

2.

Naciśnij klawisz

> Wyślij adres strony, Wyślij łącze lub Wyślij łącze do obrazu.

3.

Zaznacz żądany typ wiadomości.

Aby wrócić do okna przeglądarki po wysłaniu wiadomości, naciśnij klawisz

.