BlackBerry Torch 9810 - Otwieranie, odtwarzanie lub pobieranie pliku ze strony WWW

background image

Otwieranie, odtwarzanie lub pobieranie pliku ze strony WWW

Możesz pobierać wiele plików jednocześnie. Przy pobieraniu pliku wyświetlany jest ekran pobierania, który pozwala śledzić
postęp procesu.

Na stronie WWW kliknij plik, który chcesz otworzyć, odtworzyć lub pobrać.
• Aby otworzyć lub odtworzyć plik, kliknij Otwórz.
• Aby pobrać plik, w oknie dialogowym Zapisz kliknij przycisk Tak.