BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie pełnego obrazu na stronie WWW

background image

plików
Wyświetlanie pełnego obrazu na stronie WWW

1.

Na stronie WWW zaznacz obraz lub zatrzymaj na nim kursor.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż obraz.

• Aby przybliżyć lub oddalić obraz, naciśnij

> Skaluj.

• Aby zatrzymać skalowanie, naciśnij

> Zakończ skalowanie.

• Aby powrócić do początkowego rozmiaru obrazu, naciśnij

.