BlackBerry Torch 9810 - Przeglądanie Internetu

background image

Przeglądanie Internetu
Przeglądanie Internetu

Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat wynikających z korzystania z określonej przeglądarki, skontaktuj się z
dostawcą usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

W pasku adresu wpisz adres sieciowy lub szukany termin.

3.

Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

Aby zatrzymać wczytywanie strony WWW, naciśnij klawisz

> Zatrzymaj.