BlackBerry Torch 9810 - Włączanie skrótów w przeglądarce

background image

Włączanie skrótów w przeglądarce

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W sekcji Ogólne zaznacz pole wyboru Włącz skróty klawiaturowe.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Skróty: przeglądarka,

62