BlackBerry Torch 9810 - Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie internetowej

background image

Wyszukiwanie tekstu w wiadomości, pliku lub na stronie internetowej

Zanim zaczniesz: Aby wyszukać tekst w prezentacji, musi być ona wyświetlona w widoku tekstu lub tekstu i slajdu.

1.

Na ekranie wiadomości, pliku, załącznika lub na stronie WWW naciśnij klawisz

> Znajdź lub Znajdź na

stronie.

2.

Wpisz tekst.

3.

Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

Aby poszukać następnego wystąpienia tekstu, naciśnij klawisz

> Znajdź następne lub Znajdź następne na stronie.