BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie lub zmiana witryny internetowej powiązanej z certyfikatem

background image

Dodawanie lub zmiana witryny internetowej powiązanej z certyfikatem

Aby uzyskać dostęp do niektórych witryn internetowych, konieczne może być przedstawienie certyfikatu uwierzytelnienia.
Po przedstawieniu takiego certyfikatu w witrynie internetowej zarówno certyfikat, jak i witryna są automatycznie dodawane
do listy domyślnych certyfikatów klienta w opcjach TLS. Można samodzielnie dodać lub zmienić witrynę internetową
powiązaną z certyfikatem.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

186

background image

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > TLS.
• Aby samodzielnie powiązać witrynę internetową z certyfikatem, zaznacz pole Domyślny certyfikat klienta.

Naciśnij klawisz

> Dodaj hosta. W polu Nazwa hosta wpisz nazwę strony internetowej. W polu Certyfikat

wybierz certyfikat powiązany z witryną. Kliknij przycisk OK.

• Aby zmienić witrynę internetową powiązaną z certyfikatem, zaznacz element na liście domyślnych certyfikatów

klienta. Naciśnij klawisz

> Edytuj. Zmień certyfikat. Kliknij przycisk OK.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.