BlackBerry Torch 9810 - Opcje zabezpieczeń przeglądarki

background image

Opcje zabezpieczeń przeglądarki

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry Enterprise Server, zmiana opcji zabezpieczeń przeglądarki może nie
być możliwa.
Wprowadzona zmiana tych ustawień może mieć wpływ na pozostałe aplikacje w smartfonie BlackBerry, które korzystają z
serwera.

Opcja

Opis

Zezwalaj na SSL 3.0

Określ, czy przeglądarka ma akceptować połączenia SSL. Jeśli ta opcja nie

zostanie zaznaczona, przeglądarka zezwala tylko na połączenia TLS.

Zezwól na niezabezpieczoną

renegocjację

Określ, czy przeglądarka ma akceptować połączenia z serwerami, które

dopuszczają niezabezpieczoną renegocjację. Niewybranie tej opcji może

spowodować niemożność korzystania z pewnych witryn WWW.

Poziom szyfrowania

Określ, czy przeglądarka ma odbierać i wysyłać tylko dane zaszyfrowane za

pomocą szyfrowania 128-bitowego. Aby odbierać i wysyłać tylko dane

zaszyfrowane za pomocą szyfrowania 128-bitowego, w tym polu zmień opcję na

Tylko silne. Aby odbierać i wysyłać dane zaszyfrowane za pomocą szyfrowania

128-bitowego lub 56-bitowego, w tym polu zmień opcję na Zezwalaj na słabe.

Siła algorytmu

Określ, czy przeglądarka ma akceptować dane o słabej sile algorytmów, czy

tylko dane o dużej sile algorytmów. Im większa jest siła algorytmu, tym

przeglądanie jest bezpieczniejsze. Aby akceptować dane o słabej sile

algorytmów, zmień to pole na Zezwalaj na słabe. Aby akceptować tylko dane o

dużej sile algorytmów, zmień to pole na Tylko silne. Aby otrzymywać monity o

akceptowaniu danych o słabej sile algorytmów, zmień to pole na Monituj. W

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

185

background image

Opcja

Opis

zależności od opcji ustawionych przez administratora, zmiana tej opcji może nie

być możliwa.

Wyjątki serwera

Wyświetl listą serwerów wykazujących zaakceptowane przez ciebie problemy z

certyfikatem. Aby zaprzestać zezwalania na łączenie z witryną WWW mającą

problem z certyfikatem, zaznacz wyjątek na liście serwerów. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Informacje pokrewne