BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, zmiana nazwy lub usuwanie folderu zakładek stron WWW

background image

Dodawanie, zmiana nazwy lub usuwanie folderu zakładek stron WWW

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Zakładki.

3.

Zaznacz folder zakładek.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać folder zakładek, kliknij przycisk Dodaj podfolder.
• Aby zmienić nazwę folderu zakładek, kliknij przycisk Zmień nazwę folderu. Wpisz nową nazwę folderu. Naciśnij

klawisz

na klawiaturze.

• Aby usunąć folder zakładek, kliknij przycisk Usuń folder.