BlackBerry Torch 9810 - Przeniesienie zakładki strony WWW

background image

Przeniesienie zakładki strony WWW

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Zakładki.

3.

Zaznacz zakładkę.

4.

Naciśnij klawisz

> Przenieś.

5.

Kliknij nowe miejsce.