BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie zakładki strony WWW

background image

Tworzenie zakładki strony WWW

1.

Na stronie internetowej naciśnij klawisz

> Dodaj do zakładek.

2.

W polu Tytuł wpisz nazwę zakładki.

3.

W polu Folder kliknij folder, w którym zakładka ma się pojawić.

4.

Kliknij przycisk Dodaj.