BlackBerry Torch 9810 - Wysyłanie zakładki strony WWW

background image

Wysyłanie zakładki strony WWW

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Przeglądarka.

2.

Naciśnij klawisz

> Zakładki.

3.

Zaznacz zakładkę.

4.

Naciśnij klawisz

> Wyślij łącze.

5.

Zaznacz żądany typ wiadomości.

Aby wrócić do okna przeglądarki po wysłaniu wiadomości, naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

180