BlackBerry Torch 9810 - Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług

background image

Rejestry usług i raporty diagnostyczne

368

background image

3.

Zaznacz żądany rejestr usług.

4.

Naciśnij klawisz

.

• Aby zaakceptować rejestr usług, kliknij przycisk Akceptuj.
• Aby usunąć rejestr usług, kliknij przycisk Usuń.
• Aby przywrócić rejestr usług, kliknij przycisk Cofnij usunięcie.