BlackBerry Torch 9810 - Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device Software

background image

Jak znaleźć numer modelu posiadanego

smartfonu oraz wersję oprogramowania

BlackBerry Device Software

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.Kliknij Urządzenie > Informacje o wersjach urządzenia.
• Jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez język wprowadzania, w wiadomości lub notatce wpisz myver, a następnie

spację.

Podręcznik użytkownika

Rejestry usług i raporty diagnostyczne

369