BlackBerry Torch 9810 - Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego

background image

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub

wysłać raportu diagnostycznego

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Spróbuj ponownie przeprowadzić diagnostykę. W raporcie diagnostycznym naciśnij klawisz

> Powtórz wszystkie

kroki.

• Upewnij się, że smartfon BlackBerry jest połączony z siecią bezprzewodową.
• Jeśli nie możesz wysłać raportu diagnostycznego na adres e-mail, spróbuj go wysłać na numer PIN. Analogicznie, jeśli

nie możesz wysłać raportu diagnostycznego na numer PIN, spróbuj go wysłać na adres e-mail.

Informacje pokrewne

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego,

368

Podręcznik użytkownika

Rejestry usług i raporty diagnostyczne

370