BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych

background image

Ustawianie domyślnego adresata raportów

diagnostycznych

W przypadku określenia domyślnego adresata każdy raport diagnostyczny wysyłany ze smartfonu BlackBerry będzie
kierowany właśnie do tej osoby. Aby zachować możliwość wybierania odbiorcy osobno dla każdego kolejnego raportu, nie
należy wyznaczać adresata domyślnego.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć telefonii komórkowej.

3.

Naciśnij klawisz

> Test diagnostyczny.

4.

Naciśnij klawisz

> Opcje.,

5.

Wpisz informacje o kontakcie.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.