BlackBerry Torch 9810 - Słownik pojęć

background image

Słownik pojęć

certyfikat

Smartfon BlackBerry używa certyfikatu jako cyfrowego dokumentu, który łączy tożsamość, oraz klucza publicznego
podmiotu certyfikatu. Każdy certyfikat posiada odpowiedni klucz prywatny, który jest osobno przechowywany.
Urząd certyfikacji podpisuje certyfikat, aby wskazać, że jest on autentyczny i zaufany. Jest on także nazywany
certyfikatem cyfrowym.

urząd certyfikacji

Urząd certyfikacji (UC) to zaufana organizacja, która weryfikuje informacje oraz tożsamość komputerów w sieci oraz
wydaje cyfrowe certyfikaty.

serwer CRL

Smartfon BlackBerry używa listy odwołanych certyfikatów (CRL) do sprawdzania najnowszego stanu odwołania
certyfikatu. Urzędy certyfikacji publikują listy odwołanych certyfikatów na serwerach CRL.

serwer certyfikatów DSML

Przy wyszukiwaniu i pobieraniu certyfikatów smartfon BlackBerry korzysta z serwera obsługującego certyfikaty
DSML.

zasady administracyjne

Na zasady administracyjne składają się różne reguły, które zarządzają funkcjami zabezpieczeń i pracą urządzeń
BlackBerry, tabletów BlackBerry PlayBook oraz oprogramowaniem BlackBerry Desktop i BlackBerry Web Desktop
Manager.

LDAP-enabled server (serwer certyfikatów LDAP)

Smartfon BlackBerry używa serwera certyfikatów LDAP do wyszukiwania oraz pobierania certyfikatów i kluczy PGP.

tryb pamięci masowej

Tryb pamięci masowej umożliwia użytkownikom przesyłanie plików pomiędzy kartą multimedialną a komputerem,
gdy smartfon BlackBerry zostanie podłączone do komputera.

certyfikat osobisty

Certyfikat osobisty to certyfikat, który jest przyznawany danemu użytkownikowi przez urząd certyfikacji.

osobisty klucz PGP

Klucz osobisty PGP składa się z klucza publicznego PGP oraz klucza prywatnego PGP danego użytkownika.

PIN

Każdy smartfon BlackBerry ma unikatowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN). Jeśli znasz numer PIN
użytkownika, korzystając z tego numeru możesz dodać tego użytkownika do komunikatora BlackBerry Messenger
lub wysłać mu wiadomość PIN. Aby wyszukać swój numer PIN, należy wpisać w dowolne pole tekstowe tekst
„mypin”.

klucz prywatny

Podręcznik użytkownika

Słownik pojęć

384

background image

Smartfony BlackBerry używają kluczy prywatnych do podpisywania wiadomości email i PIN wysyłanych przez
użytkowników oraz do odszyfrowywania odbieranych przez użytkowników wiadomości email. Informacje o kluczu
prywatnym nie są rozpowszechniane publicznie.

klucz publiczny

Smartfony BlackBerry używają kluczy publicznych do szyfrowania wiadomości email i PIN wysyłanych przez
użytkowników do podmiotów certyfikatu oraz do weryfikowania podpisu wiadomości email i PIN odbieranych przez
użytkowników od pomiotów certyfikatu.

certyfikat główny

Certyfikat główny jest samopodpisanym certyfikatem, który zazwyczaj należy do urzędu certyfikacji.

wskazywanie

Wskazywanie jest formą interakcji użytkownika z ekranem dotykowym — dotykając ekranu użytkownik wskazuje i
wybiera opcje. Czasem, aby wybrać opcję, użytkownik musi dotknąć i przytrzymać palec na ekranie. Przykładowo,
aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, należy wskazać i przytrzymać przez krótką chwilę klawisz 1 w aplikacji
telefonu. Wskazywanie dotyczy również interakcji z urządzeniami obsługującymi technologię NFC. Jest to na
przykład dotykanie tyłem smartfonu BlackBerry znacznika inteligentnego.

dotknięcie

Dotknięcie jest formą interakcji użytkownika z ekranem dotykowym, które jest zwykle połączone z innym działaniem
wykonywanym za pomocą palca. Na przykład dotknięcie i przeciągnięcie lub dotknięcie i przytrzymanie.

Podręcznik użytkownika

Słownik pojęć

385