BlackBerry Torch 9810 - Udostępnianie plików multimedialnych za pomocą serwera multimediów

background image

Udostępnianie plików multimedialnych za pomocą

serwera multimediów

Zanim zaczniesz: Połączenie Wi-Fi musi być włączone i smartfon BlackBerry musi być podłączony do tej samej sieci Wi-Fi
co urządzenie, na którym chcesz udostępnić pliki multimedialne.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Serwer multimediów.

3.

Zaznaczyć pole wyboru Włącz serwer multimediów.

4.

Gdy w prawym górnym rogu ekranu głównego pojawi się wskaźnik udostępniania plików, uzyskaj dostęp do

smartfonu, korzystając z podłączonego urządzenia, za pomocą którego chcesz udostępnić pliki multimedialne.

5.

Po wyświetleniu monitu na smartfonie zezwól na dostęp do udostępnianych plików multimedialnych.

6.

Aby automatycznie zaakceptować wszystkie żądania dotyczące udostępniania plików kliknij opcję Kontrola dostępu i

zaznacz pole Automatycznie akceptuj wszystkie połączenia.

Uwaga: Po wyłączeniu serwera multimediów i ponownym włączeniu go zostanie wyświetlony monit o ponowny dostęp do
plików multimedialnych wysyłany przez urządzenia identyfikowane przez adresy IP.
Informacje pokrewne

Łączenie z siecią Wi-Fi,

285

Podręcznik użytkownika

Serwer multimediów

311