BlackBerry Torch 9810 - Wybierz typy plików multimedialnych udostępnianych poprzez serwer multimediów.

background image

Wybierz typy plików multimedialnych udostępnianych

poprzez serwer multimediów.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Serwer multimediów.

3.

Kliknij opcję Preferencje.

4.

Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola przy każdym typie plików multimedialnych, których udostępnianie chcesz

rozpocząć lub zakończyć.