BlackBerry Torch 9810 - Zarządzanie urządzeniami podłączonymi do serwera multimediów

background image

Zarządzanie urządzeniami podłączonymi do serwera

multimediów

Decyzje dotyczące tego, które urządzenia i w jaki sposób łączą się ze smartfonem BlackBerry za pomocą serwera
multimediów można zmienić.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Serwer multimediów.

3.

Kliknij opcję Kontrola dostępu.

4.

Zaznacz połączenie.

5.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Zmień pole w zależności od tego, czy chcesz, aby urządzenie uzyskało automatyczne połączenie, musiało

uzyskać pozwolenie na połączenie lub nie miało dostępu.

• Aby usunąć urządzenie, które nie jest obecnie aktywne, naciśnij przycisk

> Usuń wybrane urządzenie.