BlackBerry Torch 9810 - Zmiana wyświetlanej nazwy serwera multimediów

background image

Zmiana wyświetlanej nazwy serwera multimediów

Wyświetlana nazwa serwera pojawia się we wszystkich urządzeniach, gdy wykryją serwer multimediów w sieci Wi-Fi.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.

2.

Naciśnij klawisz

> Serwer multimediów.

3.

Kliknij opcję Preferencje > Edytuj.

4.

Wpisz nazwę smartfonu BlackBerry.

5.

Kliknij przycisk OK.

Podręcznik użytkownika

Serwer multimediów

312