BlackBerry Torch 9810 - Na moim komputerze nie jest wyświetlana zawartość pól listy kontaktów

background image

Na moim komputerze nie jest wyświetlana zawartość

pól listy kontaktów

Zawartość niestandardowych pól listy kontaktów można synchronizować wyłącznie z zawartością pól tekstowych aplikacji
poczty e-mail zainstalowanej w komputerze. Na przykład w niestandardowym polu listy kontaktów w smartfonie BlackBerry
nie można wpisać daty urodzenia osoby kontaktowej i następnie zsynchronizować tej informacji z zapisami w aplikacji
poczty e-mail na komputerze, ponieważ w aplikacji pole daty urodzenia jest standardowym polem danych.

Informacje pokrewne

Tworzenie niestandardowego pola kontaktu,

206