BlackBerry Torch 9810 - Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie wyświetlane

background image

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach

kalendarza są błędnie wyświetlane

Jeśli w smartfonie BlackBerry zaplanujesz terminy lub spotkania zawierające znaki specjalne lub akcenty, może się okazać,
że komputer nie rozpoznaje tych znaków.
Na komputerze sprawdź, czy jest używana właściwa domyślna strona kodowa oraz czy jest zainstalowana odpowiednia
czcionka. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.
Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

375

background image

Konflikty podczas synchronizacji — informacje,

193

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową,

193

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

376