BlackBerry Torch 9810 - Ręczna resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową

background image

Ręczna resynchronizacja wiadomości e-mail przez

sieć bezprzewodową

Jeśli zapisujesz lub usuwasz wiadomości e-mail, a zmiany nie są odzwierciedlane w smartfonie BlackBerry lub komputerze,
istnieje możliwość ręcznego zresynchronizowania poczty e-mail. Aby wykonać to zadanie, musi być włączona
bezprzewodowa resynchronizacja poczty e-mail.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Resynchronizuj teraz.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

371