BlackBerry Torch 9810 - Usuwanie wiadomości e-mail w smartfonie i w aplikacji e-mail na komputerze

background image

Usuwanie wiadomości e-mail w smartfonie i w aplikacji

e-mail na komputerze

Dla każdego adresu e-mail powiązanego ze smartfonem BlackBerry możesz skonfigurować opcję Usuń z.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

3.

Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw w tym polu właściwe konto e-mail.

4.

Zmień ustawienie w polu Usuń z na Skrzynka pocztowa i urządzenie.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Usunięcie wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową nie zajmuje dużo czasu.

Informacje pokrewne

Usuwanie wiadomości,

105