BlackBerry Torch 9810 - Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości e-mail

background image

Zarządzanie konfliktami resynchronizacji wiadomości

e-mail

Możesz określić, czy, w przypadku wystąpienia konfliktu resynchronizacji, priorytet będą mieć wiadomości e-mail zapisane
w smartfonie BlackBerry, czy te zapisane w komputerze. Konflikt ma miejsce, gdy ta sama wiadomość zostanie zmieniona
w smartfonie oraz w aplikacji poczty e-mail na komputerze.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Resynchronizacja poczty e-mail.

Podręcznik użytkownika

Synchronizacja

372

background image

3.

Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw w tym polu właściwe konto e-mail.

4.

Ustaw odpowiednią opcję w polu Konflikty.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.