BlackBerry Torch 9810 - Blokowanie i odblokowywanie smartfonu

background image

Blokowanie i odblokowywanie smartfonu

Można zablokować ekran, by uniknąć jego przypadkowego naciśnięcia lub przypadkowego nawiązania połączenia. Jeśli
ustawiono hasło smartfonu BlackBerry, można również zablokować smartfon przy użyciu hasła.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zablokować ekran, naciśnij klawisz

znajdujący się na w lewej górnej części urządzenia.

• Aby odblokować ekran, rozsuń telefon, albo naciśnij klawisz

i przesuń palec w górę.

• Aby zablokować smartfon przy użyciu hasła, na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę

.

• Aby odblokować smartfon, wprowadź hasło.

Informacje pokrewne

Ustawianie lub zmiana hasła smartfonu,

335