BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie i zmiana podpisu w wiadomości e-mail

background image

Dodawanie i zmiana podpisu w wiadomości e-mail

Zanim zaczniesz: Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• W przypadku firmowego konta e-mail kliknij Preferencje e-mail. Jeżeli pojawi się pole Obsługa wiadomości, ustaw

w tym polu właściwe konto e-mail. Jeśli pole wyboru Użyj podpisu automatycznego nie jest zaznaczone, zaznacz

je. W wyświetlonym polu umieść kursor.

• W przypadku prywatnego konta e-mail kliknij Zarządzanie kontami poczty elektronicznej. Kliknij konto e-mail.

Kliknij opcję Edytuj.

3.

Wprowadź podpis.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Po wysłaniu wiadomości e-mail dodawany jest do nich automatyczny podpis.